Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem bądź rozpoczęciem okresu zatrudnienia 

 

 

Janusz Kołodziejczyk - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na zakończenie okresu zatrudnienia

Mariusz Poloczek - Prezes Zarządu Spółki Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o. do  30.11.2012 r.

Władysław Krótki - Prezes Zarządu Spółki Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o. od 15.12.2012 r.

Władysław Krótki - Prezes Zarządu Spółki Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o. na zakończenie pełnienia niniejszej funkcji

Katarzyna Rode - Wicedyrektor w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miedarach na rozpoczęcie pełnienia niniejszej funkcji

Łucja Snurawa - Zastępca Skarbnika Urzędu Gminy Zbrosławice na zakończenie pełnienia niniejszej funkcji

Małgorzata Grała  - Zastępca Skarbnika Urzędu Gminy Zbrosławice na rozpoczęcie pełnienia niniejszej funkcji

Urszula Gierszewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrosławicach na zakończenie pełnienia niniejszej funkcji

Elżbieta Pyka - Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrosławicach na rozpoczęcie pełnienia niniejszej funkcji

Michał Skowron - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej na rozpoczęcie pełnienie niniejszej funkcji

Rafał Barszcz - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej na zakończenie pełnienia niniejszej funkcji

Rafał Barszcz - Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp z o. o. w Zbrosławicach na rozpoczęcie pełnienia niniejszej funkcji

Ilona Liszka - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego na rozpoczęcie pełnienia niniejszej funkcji

Joanna Mansfeld - Mucha- p.o . Dyrektora SP w Kamieńcu na zakończenie pełnienia niniejszej funkcji

Mirosław Skwara - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach - na rozpoczęcie pełnienia niniejszej funkcji

Urszula Furtak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach na zakończenie pełnienia niniejszej funkcji

Urszula Furtak - Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach na rozpoczęcie pełnienia niniejszej funkcji

Iwona Labisz - Prezes Zarządu Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o. na rozpoczęcie pełnienia niniejszej funkcji

Tomasz Trafiał - Prezes Zarządu Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o. na rozpoczęcie pełnienia niniejszej funkcji

Iwona Labisz - Prezes Zarządu Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o. na zakończenie pełnienia niniejszej funkcji

Łucja Snurawa - Zastępca Skarbnika Urzędu Gminy Zbrosławice na rozpoczęcie pełnienia niniejszej funkcji

Małgorzata Grała - Zastępca Skarbnika Urzędu Gminy Zbrosławice na zakończenie pełnienia niniejszej funkcji

Małgorzata Grała - Skarbnik Urzędu Gminy Zbrosławice na rozpoczęcie pełnienia niniejszej funkcji

Marzena Żołędziewska - Skarbnik Gminy Zbrosławice na zakończenie pełnienia niniejszej funkcji

Rafał Barszcz - Prokurent Samoistny Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o. na rozpoczęcie pełnienia niniejszej funcji

Rafał Barszcz - Prokurent Samoistny Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o. na zakończenie pełnienia niniejszej funcji

 

Liczba odwiedzin : 2015
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Kłaczek
Czas wytworzenia: 2013-02-07 11:35:08
Czas publikacji: 2019-02-08 12:23:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak