UCHWAŁY dot. gospodarki odpadami w Gminie Zbrosławice 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIX/228/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


UCHWAŁA NR XIX/229/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

ZMIANA: UCHWAŁA NR XXVI/299/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 


UCHWAŁA NR XIX/231/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 


UCHWAŁA NR XIX/232/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbrosławice

 

Uchwała Nr XXIV/287/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZMIANA: UCHWAŁA NR XXVIII/349/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZMIANA: Uchwała NR VI/74/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZMIANA:   Uchwała Nr VII/85/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 11 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 OBOWIĄZUJĄCA: UCHWAŁA NR XXVII/309/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XXVIII/352/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

ZMIANA: Uchwała Nr VIII/93/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

ZMIANA: Uchwała Nr X/111/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/93/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

ZMIANA: UCHWAŁA NR XIV/175/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w roku 2016

OBOWIĄZUJĄCA: Uchwała Nr XXVI/300/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w roku 2017

 

Liczba odwiedzin : 3191
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Thurmer
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Barszcz
Czas wytworzenia: 2014-01-21 10:07:01
Czas publikacji: 2017-04-04 09:57:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak