UCHWAŁY dot. gospodarki odpadami w Gminie Zbrosławice 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIX/228/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


UCHWAŁA NR XIX/229/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

ZMIANA: UCHWAŁA NR XXVI/299/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 


UCHWAŁA NR XIX/231/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 


UCHWAŁA NR XIX/232/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbrosławice

 

UCHWAŁA NR XXVII/309/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


OBOWIĄZUJĄCA: Uchwała Nr XXVI/300/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w roku 2017

ZMIANA: UCHWAŁA NR XXVIII/325/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w roku 2017

ZMIANA: UCHWAŁA NR XXXI/354/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w roku 2017

 

Liczba odwiedzin : 3547
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Skandy
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Thurmer
Czas wytworzenia: 2014-01-21 10:07:01
Czas publikacji: 2017-08-28 11:04:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak