Projekt budżetu na rok 2009 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 277/2008 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: projektu budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009

       Uchwała budżetowa - projekt
              Załącznik nr 1 - DOCHODY
              Załącznik nr 2 - DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONCH GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW
              Załącznik nr 3 - DOTACJE WŁASNE
              Załącznik nr 4 - ALKOHOL NARKOMANIA
              Załącznik nr 5 - WYDATKI za 2009
              Załącznik nr 6 - DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ
              Załącznik nr 7 - WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
              Załącznik nr 8 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
              Załącznik nr 9 - INWESTYCJE JEDNOROCZNE
              Załącznik nr 10 - FINANSOWANIE DEFICYTU
              Załącznik nr 11 - ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ROZCHODÓW
              Załącznik nr 12 - ZGKIM
              Załącznik nr 13 - GFOŚiGW
              Załącznik nr 14 - DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
              Załącznik nr 15 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
              Załącznik nr 16 - WPI
        Dług publiczny na 2009
        OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2009 r
        PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W 2009 I LATA NASTĘPNE
        PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU ROK 2009-OPIS
        Projekt budżetu na 2009 rok _materiały dodatkowe

 

Liczba odwiedzin : 2457
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Połońska
Czas wytworzenia: 2008-12-04 13:44:01
Czas publikacji: 2019-01-09 15:55:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak