Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zbrosławice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. 

 

 

Sprawozdanie - 2013 rok

 

Liczba odwiedzin : 17371
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Kłaczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Kłaczek
Czas wytworzenia: 2014-04-02 11:01:12
Czas publikacji: 2014-04-02 11:01:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak