Wysokość opłaty i terminy płatności 

 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami kształtują się następująco:

 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosi  od dnia 01.06.2017 r. 11,00 zł za osobę,


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi do dnia 01.06.2017 r. 17,00 zł za osobę.

 

Opłatę należy uiszczać kwartalnie, bez wcześniejszego wezwania ze strony urzędu, pamiętając, że wysokość opłaty oblicza się wg wzoru:

Ilość osób x stawka x 3 miesiące (kwartał)

 

 

Terminy płatności:

I kwartał – do 15 marca;

II kwartał – do 15 maja;

III kwartał – do 15 września;

IV kwartał – do 15 listopada;

 

Opłatę należy uiszczać:

  • w miarę możliwości przelewem na indywidualny rachunek bankowy, nadany każdemu właścicielowi nieruchomości, który składał deklarację o wysokości opłaty za gosp. odpadami komun., ewentualnie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbrosławice: Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry o/Zbrosławice nr 29 8463 0005 2002 0020 1276 0005 (w tytule przelewu podając dane osoby składającej deklarację – imię, nazwisko i adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy),
  • bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zbrosławice,
  • u inkasentów, łącznie z ratą podatku.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej – tel. 32 666 44 00

 

Liczba odwiedzin : 1303
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Marta Unglik
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Połońska
Czas wytworzenia: 2016-03-17 08:01:29
Czas publikacji: 2017-12-06 16:18:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak