Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach 

 

 

 

Kamieniec, ul. Tarnogórska 4a

tel. 32 233 7892

faks 32 666 4094

email: gops@zbroslawice.pl

Spis telefonów:

Kierownik - Mirosław Skwara

 

tel. 32 666 4500
kom. 608 005 964

Z-ca Kierownika - Urszula Furtak tel. 32 666 4078

Pracownicy socjalni

32 666 4047

32 666 4502

kom. 728 839 813

Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia wychowawcze

32 666 45 03

Księgowość

32 666 45 04

Dodatki Mieszkaniowe, Karta Dużej Rodziny

32 333 8740

kom. 724 364 321

Swiadczenia rodzinne, 500+

32 666 4501

 

Wnioski o świadczenia, składane papierowo, są przyjmowane w siedzibie GOPS w godzinach:
   
poniedziałek, wtorek 7:30 – 14:30
środa 7:30 – 16:30
czwartek 7:30 – 14:30
piątek 7:30 – 12:30

 

Najpopularniejsze formularze:

Dobry start 300+ https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, wychowawcze https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 

Liczba odwiedzin : 6352
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Połoński
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Połoński
Czas wytworzenia: 2016-07-15 12:51:13
Czas publikacji: 2018-07-30 15:11:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak