Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach 

 

 

 

Kamieniec, ul. Tarnogórska 4a

tel. 32 233 7892

faks 32 666 4094

Spis telefonów:

Kierownik - Mirosław Skwara

 

 

Z-ca Kierownika - Urszula Furtak

tel. 32 666 4500

kom. 608 005 964

Pracownicy socjalni

32 666 4047

32 666 4502

kom. 728 839 813

Fundusz Alimentacyjny

32 666 45 03

Księgowość

32 666 45 04

Dodatki Mieszkaniowe, Karta Dużej Rodziny

32 333 8740

kom. 724 364 321

Swiadczenia rodzinne, 500+

32 666 4501

 

 

 

Liczba odwiedzin : 3800
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Połoński
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Połoński
Czas wytworzenia: 2016-07-15 12:51:13
Czas publikacji: 2018-03-12 07:24:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak