Wersja archiwalna

Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Miedarach” 

 

 

 

Załączniki

PZP.271.9.2017 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-03-28 10:48:45 Rozmiar: 5.4M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.9.2017 SIWZ.pdf

Data: 2017-03-28 10:49:12 Rozmiar: 9.99M Format: .pdf Pobierz

ZAŁĄCZNIKI NR 2,3,5 do SIWZ

Data: 2017-03-28 10:53:21 Rozmiar: 777.17k Format: .docx Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia wraz ze STWiORB

Data: 2017-03-28 10:54:21 Rozmiar: 19.08M Format: .zip Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - formularz oferty.docx

Data: 2017-03-28 10:54:44 Rozmiar: 774.48k Format: .docx Pobierz

ZAŁĄCZNIK Nr 6 - Wzór umowy.pdf

Data: 2017-03-28 10:57:19 Rozmiar: 392.36k Format: .pdf Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 7 Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych.docx

Data: 2017-03-28 10:58:45 Rozmiar: 765.76k Format: .docx Pobierz

PZP.271.9.2017 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-04-18 13:36:27 Rozmiar: 185.41k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.9.2017 - Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonawcy.pdf

Data: 2017-05-17 14:39:44 Rozmiar: 270.83k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 332
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Jakub Kukliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Przysambor
Czas wytworzenia: 2017-03-28 10:44:28
Czas publikacji: 2017-05-17 14:39:19
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-29