Wersja archiwalna

Przetarg nieograniczony: .: „Budowa oświetlenia drogi gminnej ul. Heweliusza w Miedarach, rozbudowa oświetlenia ul. Bytomskiej w Zawadzie, rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Boniowicach” 

 

 

 

Załączniki

PZP.271.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-03-31 11:27:27 Rozmiar: 7.23M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.11.2017 SIWZ.pdf

Data: 2017-03-31 11:27:39 Rozmiar: 10.54M Format: .pdf Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1A Opis przedmiotu zamówienia wraz ze STWIORB.zip

Data: 2017-03-31 11:30:06 Rozmiar: 3.04M Format: .zip Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1B Opis przedmiotu zamówienia wraz ze STWIORB.zip

Data: 2017-03-31 11:30:17 Rozmiar: 11.65M Format: .zip Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1C Opis przedmiotu zamówienia wraz ze STWIORB.zip

Data: 2017-03-31 11:30:29 Rozmiar: 5.48M Format: .zip Pobierz

ZAŁĄCZNIKI NR 2,3,5 do SIWZ.docx

Data: 2017-03-31 11:40:37 Rozmiar: 35.29k Format: .docx Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4A do SIWZ - formularz oferty.docx

Data: 2017-03-31 11:40:49 Rozmiar: 35.93k Format: .docx Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4B do SIWZ - formularz oferty.docx

Data: 2017-03-31 11:40:57 Rozmiar: 35.91k Format: .docx Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4C do SIWZ - formularz oferty.docx

Data: 2017-03-31 11:41:35 Rozmiar: 35.99k Format: .docx Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 6 A- Wzór umowy.pdf

Data: 2017-03-31 11:42:01 Rozmiar: 282.69k Format: .pdf Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 6 B- Wzór umowy.pdf

Data: 2017-03-31 11:42:11 Rozmiar: 284.07k Format: .pdf Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 6 C- Wzór umowy.pdf

Data: 2017-03-31 11:42:33 Rozmiar: 283.05k Format: .pdf Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych

Data: 2017-03-31 11:44:36 Rozmiar: 29.41k Format: .docx Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ Porozumienie.pdf

Data: 2017-03-31 11:44:49 Rozmiar: 1.54M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.11.2017 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-04-24 13:15:13 Rozmiar: 511.08k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.11.2017 Wybór najkorzystniejszych ofert

Data: 2017-05-15 14:41:01 Rozmiar: 628.45k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 321
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Jakub Kukliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Przysambor
Czas wytworzenia: 2017-03-31 11:25:31
Czas publikacji: 2017-05-15 14:37:22
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-29