Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice na rok 2017 nr 101 - 150 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.101.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Zbrosławice informacji o stanie mienia komunalnego.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.102.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.103.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2016 oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, których organem założycielskim jest Gmina Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.104.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.105.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.106.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których ustalono obwód prowadzonych przez Gminę Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.107.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.108.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.109.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.110.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Remonty odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Zbrosławice w roku 2017”.

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.112.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii, przez mieszkańców Gminy Zbrosławice, w sprawie wejścia Gminy Zbrosławice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.113.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii, przez mieszkańców Gminy Zbrosławice, w sprawie wejścia Gminy Zbrosławice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.114.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.115.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.116.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.117.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.118.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.119.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.120.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.121.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.28.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbrosławice o powierzchni powyżej 80 m2.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.122.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.123.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zbrosławice za rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.123.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zbrosławice za rok 2016 - sprawozdanie.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.123.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zbrosławice za rok 2016 - analiza.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.124.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.125.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.126.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.127.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.128.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.129.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.130.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.131.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.132.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.133.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.134.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.135.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Zbrosławice położonej w Księżym Lesie, oznaczonej numerem działki 74.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.136.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własności gminy Zbrosławice położonej w Szałszy, oznaczonej numerem działki 121/208.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.137.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego do Zespołu Szkół w Wieszowie.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.138.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.139.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.477.2013 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.140.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.141.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetów Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.142.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.143.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.144.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wielozadaniowe stanowisko do spraw księgowości oraz budżetu.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.145.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.146.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 08 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzielenia z zasobu lokali socjalnych lokalu nr 7 położonego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 154.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.147.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Wieszowie”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.148.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.149.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.150.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

 

Liczba odwiedzin : 217
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Lizoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Lizoń
Czas wytworzenia: 2017-05-10 16:38:02
Czas publikacji: 2018-02-01 14:15:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak