Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice na rok 2017 nr 151 - 200 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.151.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.152.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.153.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.154.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.155.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa ciężkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Świętoszowice”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.156.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia przez mieszkańców Gminy Zbrosławice opinii w sprawie przystąpienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach do realizacji zadania pn. „Remont i wyposażenia filii GBP w Wieszowie”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.157.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia przez mieszkańców Gminy Zbrosławice opinii w sprawie przystąpienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach do realizacji zadania pn. „Remont i wyposażenia filii GBP w Wieszowie”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.158.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Miedarach”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.159.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogi gminnej ul. Heweliusza w Miedarach, rozbudowa oświetlenia ul. Bytomskiej w Zawadzie, rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Boniowicach”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.160.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.161.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.162.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.163.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.164.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.165.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.166.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w procesach wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.167.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.168.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.169.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.170.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.171.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.172.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Remonty odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Zbrosławice w roku 2017”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.173.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.174.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.175.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.176.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.177.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.178.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa i Mikulczycka”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.179.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.180.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.181.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.182.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.183.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.184.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.185.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.186.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.187.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.188.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.189.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.190.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.191.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbrosławice o powierzchni powyżej 80 m2.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.192.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.193.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.194.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.195.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.196.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pn. „Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków, i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Zbrosławice”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.197.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy użyczenia zawieranej w celu wykonania remontu i wyposażenia technicznego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.198.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.199.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.200.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Zbrosławice.

 

Liczba odwiedzin : 195
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Lizoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Lizoń
Czas wytworzenia: 2017-07-25 13:36:50
Czas publikacji: 2018-02-01 14:15:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak