Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice na rok 2017 nr 201 - 250 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.201.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.202.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  im. Jana Pawła II w Kamieńcu.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.203.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Gimnazjów wchodzących w  skład Zespołów  Szkół do Szkół Podstawowych oraz do Liceum Ogólnokształcącego.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.204.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.205.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.206.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016 - 2027.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.207.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.208.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.209.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.210.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.211.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.212.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.213.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie odwołania trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Szałsza (k. m. 1 i 3) określonej numerem działki 121/208 o pow. 2,0000 ha.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.214.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wydzielenia z zasobu lokali mieszkalnych lokalu nr 3 położonego w Ptakowicach przy ul. Reptowskiej 9.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.215.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wydzielenia z zasobu lokali mieszkalnych lokalu nr 6 położonego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 90.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.216.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego na wybranych odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Zbrosławice w roku 2017”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.217.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.218.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.219.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.220.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.221.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.222.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.223.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.224.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.225.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.226.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.227.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.228.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna”.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.228A.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji i rozliczenia projektu pn. „W naszym ogrodzie - rozwój i integracja dzieci przedszkolnych w gminie Zbrosławice".

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.229.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przekazania w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach, nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym 2805/120 o powierzchni 0,2686 ha (obręb Zbrosławice, k. m. 1) stanowiącej własność Gminy Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.230.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbrosławice położonej w Księżym Lesie, oznaczonej numerem działki 74.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.231.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.232.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.233.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.234.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.235.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.236.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.237.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.238.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.239.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.240.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Zbrosławice.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.241.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Służy Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Zbrosławice i organizowania egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.242.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.243.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.244.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.245.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia „Gminnego Konkursu Koron i Wieńców Dożynkowych 2017” podczas imprezy kulturalnej DRAMATALIA 2017 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.246.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.247.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.248.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych w szkołach wyższych przez pracowników Urzędu Gminy Zbrosławice oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.249.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.250.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Zbrosławice oraz na stanowiska pomocnicze i obsługi, a także na dyrektorskie i kierownicze stanowiska w jednostkach organizacyjnych.

 

Liczba odwiedzin : 341
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Lizoń
Czas wytworzenia: 2017-08-21 10:34:30
Czas publikacji: 2018-03-12 09:00:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak