Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zbrosławice w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zbrosławice w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018

Załączniki:

1) Wzór oferty

2) Wzór kalkulacji kosztów

3) Wzór harmonogramu realizacji zadania publicznego

4) Zgłoszenie kandydata do pracy w komisji konkursowej

Ogłoszenie wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

 

 

Liczba odwiedzin : 285
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Lizoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Langer Maria
Czas wytworzenia: 2017-11-24 12:54:25
Czas publikacji: 2017-11-24 12:54:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak