Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia na terenie Gminy Zbrosławice. 

 

 

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia na terenie Gminy Zbrosławice tj. ( wykonywania usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych ) na terenie gminy Zbrosławice  i na rzecz jej mieszkańców w roku 2018

w formie dotacji, wybrano :

Caritas Diecezji Gliwickiej – Gliwice ul. Ziemowita  2,

Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym – Chorzów ul. Dąbrowskiego 55 A

W/w oferty spełniały wymogi określone w wytycznych  do konkursu  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm. )  i zostały pozytywnie ocenione przez komisję opiniującą.

 

Wysokość dotacji na wykonywanie zadań  które zostały ujęte w ofercie konkursowej wynosiła 143.000,00 zł i została przyznana :

1. Caritas Diecezji Gliwickiej – 139 000,00 zł

2. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym – 4 000,00 zł

 

Liczba odwiedzin : 367
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Lizoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Połoński
Czas wytworzenia: 2017-12-28 11:58:52
Czas publikacji: 2018-01-03 14:57:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak