Punkt bezpłatnej pomocy prawnej 

 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej można zasięgnąć bezpłatnej pomocy prawnej

Adres: 42-674 Kamieniec, ul. Tarnogórska 4a

Pomoc udzielana jest w następujące dni tygodnia:

poniedziałki w godzinach 9.00 - 13.00

środy w godzinach 13.00 - 17.00

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy prawnej są osoby:

  • - korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  • - posiadające Kartę Dużej Rodziny,
  • - kombatanci i weterani,
  • - poniżej 26 roku życia
  • - powyżej 65 roku życia
  • - kobiety w ciąży
  • - zagrożonym lub poszkodowanym katastrofa naturalną, kleską żywiołową, awarią techniczną
 

Liczba odwiedzin : 135
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Połoński
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Połoński
Czas wytworzenia: 2018-01-11 12:33:13
Czas publikacji: 2018-01-17 14:14:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak