Wersja archiwalna

Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2018 - powtórzenie Części 1 

 

 

 

Załączniki

PZP.271.3.2018 - SIWZ - Remonty bieżące dróg gminnych

Data: 2018-02-13 12:10:08 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.3.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Data: 2018-02-13 12:10:20 Rozmiar: 669.68k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.3.2018 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie wstępne

Data: 2018-02-13 12:10:51 Rozmiar: 61.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.3.2018 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Grupa kapitałowa

Data: 2018-02-13 12:11:14 Rozmiar: 19.16k Format: .docx Pobierz

PZP.271.3.2018 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy

Data: 2018-02-13 12:11:44 Rozmiar: 74.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.3.2018 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy

Data: 2018-02-13 12:12:11 Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

PZP.271.3.2018 - Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis robót wraz z technologią ich wykonania

Data: 2018-02-13 12:13:02 Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz

PZP.271.3.2018 - Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB

Data: 2018-02-13 12:13:41 Rozmiar: 85.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.3.2018 - Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Data: 2018-02-13 12:14:03 Rozmiar: 110.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.3.2018 - Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz robót

Data: 2018-02-13 12:14:30 Rozmiar: 39k Format: .doc Pobierz

PZP.271.3.2018 - Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób

Data: 2018-02-13 12:14:56 Rozmiar: 61.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.3.2018 - Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz sprzętu

Data: 2018-02-13 12:15:22 Rozmiar: 38k Format: .doc Pobierz

PZP.271.3.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-02-28 10:39:36 Rozmiar: 33k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.3.2018 - Informacja o wyniku postępowania - WWW.pdf

Data: 2018-03-13 13:26:12 Rozmiar: 112.81k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 314
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Beata Adamczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Adamczak
Czas wytworzenia: 2018-02-13 12:03:27
Czas publikacji: 2018-09-04 12:11:50
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-04