Wersja archiwalna

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Czekanowie 

 

UWAGA!!!

Nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 16.04.2018 r.

- składanie ofert: godz. 09:00

- otwarcie ofert: 09:15

 

 

 

Załączniki

PZP.271.8.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych

Data: 2018-03-28 14:20:59 Rozmiar: 212.98k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.8.2018 - SIWZ

Data: 2018-03-28 14:21:14 Rozmiar: 1.06M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.8.2018 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie wstępne

Data: 2018-03-28 14:21:40 Rozmiar: 63.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.8.2018 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Grupa kapitałowa

Data: 2018-03-28 14:22:18 Rozmiar: 18.97k Format: .docx Pobierz

PZP.271.8.2018 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy

Data: 2018-03-28 14:22:46 Rozmiar: 81.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.8.2018 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót

Data: 2018-03-28 14:23:17 Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.8.2018 - Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

Data: 2018-03-28 14:23:42 Rozmiar: 461.83k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.8.2018 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Data: 2018-03-28 14:24:07 Rozmiar: 4.2M Format: .zip Pobierz

PZP.271.8.2018 - Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar

Data: 2018-03-28 14:24:32 Rozmiar: 135.71k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.8.2018 - Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB

Data: 2018-03-28 14:25:24 Rozmiar: 180.94k Format: .zip Pobierz

PZP.271.8.2018 - Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz równoważności

Data: 2018-03-28 14:26:21 Rozmiar: 29.27k Format: .docx Pobierz

PZP.271.8.2018 - Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób

Data: 2018-03-28 14:27:12 Rozmiar: 61k Format: .doc Pobierz

PZP.271.8.2018_Infomacja o zmianie zapisów SIWZ

Data: 2018-04-03 14:03:39 Rozmiar: 75.31k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.8.2018 - Obliczenia - projekt fotometryczny

Data: 2018-04-09 10:56:04 Rozmiar: 192.96k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.8.2018 - Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach (1)

Data: 2018-04-09 10:56:17 Rozmiar: 36.34k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.8.2018 - Informacja o zmianie terminu składania ofert

Data: 2018-04-09 10:59:15 Rozmiar: 40.32k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.8.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Data: 2018-04-09 10:59:50 Rozmiar: 92.52k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.8.2018 - Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-04-16 12:40:24 Rozmiar: 50.36k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.8.2018 - Informacja o wyniku postępowania

Data: 2018-05-15 09:06:25 Rozmiar: 50.67k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.8.2018 - Informacja o unieważnieniu postępowania

Data: 2018-05-24 14:12:03 Rozmiar: 49.49k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 316
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Beata Adamczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Adamczak
Czas wytworzenia: 2018-03-28 14:17:55
Czas publikacji: 2018-05-24 14:10:08
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-04