Wersja archiwalna

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice 

 

UWAGA!

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert Zamawiajacy wyznacza na dzień 16.05.2018 roku:

- składanie ofert do godz. 09:00

- otwarcie ofert godz. 09:15.

 

 

Załączniki

PZP.271.2.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Data: 2018-04-24 13:47:07 Rozmiar: 230.37k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.2.2018 - SIWZ

Data: 2018-04-24 13:47:23 Rozmiar: 1.34M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie wstępne

Data: 2018-04-24 13:48:01 Rozmiar: 775.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Grupa kapitałowa

Data: 2018-04-24 13:48:24 Rozmiar: 726.99k Format: .docx Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz ofertowy - Część 1

Data: 2018-04-24 13:49:49 Rozmiar: 852k Format: .doc Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 3b do SIWZ - Formularz ofertowy - Część 2

Data: 2018-04-24 13:49:24 Rozmiar: 850.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót

Data: 2018-04-24 13:50:10 Rozmiar: 748k Format: .doc Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 5a do SIWZ - Wzór umowy dla Części 1

Data: 2018-04-24 13:50:37 Rozmiar: 630.54k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 5b do SIWZ - Wzór umowy dla Części 2

Data: 2018-04-24 13:51:03 Rozmiar: 637.13k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 6a do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Część 1

Data: 2018-04-24 13:51:40 Rozmiar: 139.69M Format: .zip Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 6b do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Część 2

Data: 2018-04-24 13:52:25 Rozmiar: 137.54M Format: .zip Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 7a do SIWZ - Przedmiary robót dla Części 1

Data: 2018-04-24 13:52:59 Rozmiar: 2.08M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 7b do SIWZ - Przedmiary robót dla Części 2

Data: 2018-04-24 13:53:12 Rozmiar: 3.39M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB

Data: 2018-04-24 13:53:41 Rozmiar: 484.02k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz równoważności

Data: 2018-04-24 13:54:34 Rozmiar: 777k Format: .doc Pobierz

PZP.271.2.2018 - Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób

Data: 2018-04-24 13:55:01 Rozmiar: 771.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.2.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP - zmiana terminu składania ofert

Data: 2018-05-07 14:22:49 Rozmiar: 95.49k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.2.2018 - Informacja o zmianie terminu składania ofert

Data: 2018-05-07 14:23:50 Rozmiar: 41.3k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.2.2018 - Informacja o zadanych w postępowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach

Data: 2018-05-10 14:58:50 Rozmiar: 99.66k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.2.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-05-16 11:16:47 Rozmiar: 61.4k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.2.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-07-03 09:30:06 Rozmiar: 93.25k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1066
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Beata Adamczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Adamczak
Czas wytworzenia: 2018-04-24 13:37:06
Czas publikacji: 2018-07-03 09:27:15
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-04