Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zbrosławice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 

 

 

Sprawozdanie - 2017 rok

 

Liczba odwiedzin : 106
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Hangiel Aleksandra
Czas wytworzenia: 2018-06-05 14:45:12
Czas publikacji: 2018-06-05 14:45:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak