Informacje na temat ropatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Zbrosławice w 2018 roku 

 

 

 

 

Informacje na temat ropatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Zbrosławice w 2018 roku

 

lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach OR.152.1.2018 Dotyczy toalet publicznych w sołectwie Kamieniec oraz usprawnienia umieszczania informacji publicznych na stronie BIP Urzedu Gminy Zbrosławice 13.04.2018  r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   OR.152.1.2018
2

Jan Sroka
ul. Ziemięcicka 2
42-677 Szałsza

OR.152.2.2018 Dotyczy zamieszczenia w BIP aktualnej wersji Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice 03.09.2018 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   OR.152.2.2018
3

Szulc-Efekt sp. z o.o.Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

S4E SAul. Samuela Lindego 1C
30-148 Kraków

OR.152.3.2018 Dotyczy próby wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwinietych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii 13.09.2018 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   OR.152.3.2018
4

Szulc-Efekt sp. z o.o.Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

OR.152.4.2018 Dotyczy mozliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postepowaniach o udzielenie zamówienia. 09.11.2018 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   OR.152.4.2018

 

 

Liczba odwiedzin : 191
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Sabina Fojcik
Czas wytworzenia: 2018-06-14 12:15:17
Czas publikacji: 2019-02-06 15:07:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak