Wersja archiwalna

Zakup i dostawa ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Wieszowie 

 

 

 

Załączniki

PZP.271.13.2018 - Ogłoszenie o zamówienu BZP

Data: 2018-06-21 13:29:47 Rozmiar: 201.2k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.13.2018 - SIWZ

Data: 2018-06-21 13:30:14 Rozmiar: 818.17k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.13.2018 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie wstępne

Data: 2018-06-21 13:31:03 Rozmiar: 72k Format: .doc Pobierz

PZP.271.13.2018 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Grupa kapitałowa

Data: 2018-06-21 13:31:20 Rozmiar: 31.86k Format: .docx Pobierz

PZP.271.13.2018 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy

Data: 2018-06-21 13:31:40 Rozmiar: 104.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.13.2018 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Data: 2018-06-21 13:31:59 Rozmiar: 227.3k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.13.2018 - Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna pojazdu

Data: 2018-06-21 13:32:24 Rozmiar: 19.54k Format: .xlsx Pobierz

PZP.271.13.2018 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz równoważności

Data: 2018-06-21 13:32:59 Rozmiar: 40.94k Format: .docx Pobierz

PZP.271.13.2018 - Informacja o zmianie zapisów SIWZ

Data: 2018-06-21 15:39:08 Rozmiar: 321.23k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.13.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Data: 2018-06-21 15:39:41 Rozmiar: 92.6k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.13.2018_informacja_WWW_unieważnienie.pdf

Data: 2018-06-29 12:52:43 Rozmiar: 62.13k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 312
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Jakub Kukliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Adamczak
Czas wytworzenia: 2018-06-21 13:17:35
Czas publikacji: 2018-06-29 12:51:23
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-04