Wersja archiwalna

Zakup i dostawa ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Wieszowie - Numer referencyjny PZP.271.16.2018 

 

UWAGA!

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert Zamawiajacy wyznacza na dzień 25.07.2018 roku:

- składanie ofert do godz. 10:00

- otwarcie ofert godz. 10:15.

 

 

Załączniki

PZP.271.16.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Data: 2018-07-13 13:01:52 Rozmiar: 198.85k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.16.2018 - SIWZ

Data: 2018-07-13 13:02:09 Rozmiar: 795.37k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.16.2018 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie wstępne

Data: 2018-07-13 13:02:51 Rozmiar: 72.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.16.2018 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Grupa kapitałowa

Data: 2018-07-13 13:03:26 Rozmiar: 31.92k Format: .docx Pobierz

PZP.271.16.2018 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy

Data: 2018-07-13 13:03:45 Rozmiar: 110.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.16.2018 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Data: 2018-07-13 13:04:03 Rozmiar: 227.11k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.16.2018 - Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna pojazdu

Data: 2018-07-13 13:04:33 Rozmiar: 135.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.16.2018 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz równoważności

Data: 2018-07-13 13:04:56 Rozmiar: 40.97k Format: .docx Pobierz

PZP.271.16.2018 - Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

Data: 2018-07-17 14:39:23 Rozmiar: 41.27k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.16.2018 - Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ

Data: 2018-07-19 13:12:53 Rozmiar: 49.05k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.16.2018 - Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ

Data: 2018-07-19 14:51:34 Rozmiar: 49.21k Format: .pdf Pobierz

PZP.271Z16.2018 - Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ

Data: 2018-07-20 10:52:12 Rozmiar: 59.94k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.16.2018 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - 20.07.2018

Data: 2018-07-20 11:01:40 Rozmiar: 231.36k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.16.2018 - Informacja o zmianie terminu składania ofert

Data: 2018-07-20 10:52:47 Rozmiar: 43.17k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.16.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Data: 2018-07-20 10:53:20 Rozmiar: 93.15k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.16.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-07-25 14:19:23 Rozmiar: 69k Format: .doc Pobierz

PZP.271.16.2018 - Informacja o wyniku postępowania

Data: 2018-08-07 14:02:17 Rozmiar: 47.58k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 346
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Beata Adamczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Adamczak
Czas wytworzenia: 2018-07-13 12:59:53
Czas publikacji: 2018-08-07 14:00:40
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-04