Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach 

 

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbrosławicach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zbrosławice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbrosławicach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zbrosławice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbrosławicach z dnia 5 października 2018 r. o skreśleniu kandydata na radnego z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Zbrosławice i unieważnieniu rejestracji listy.

 

Liczba odwiedzin : 2156
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Kłaczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Zyga Katarzyna
Czas wytworzenia: 2018-08-23 09:29:51
Czas publikacji: 2018-10-08 08:18:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak