Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Zbrosławice 

 

 

Ogłoszenie o naborze.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Klauzula zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.

Zarzadzenie Nr OR.0050.360.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 3 października 2018 r.  w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Zbrosławice.

Wyniki formalne naboru.

Wyniki naboru po testach oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Liczba odwiedzin : 885
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Kłaczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Kłaczek
Czas wytworzenia: 2018-09-11 13:58:26
Czas publikacji: 2018-10-10 15:01:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak