Wersja archiwalna

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap II (numer referencyjny PZP.271.18.2018) 

 

 

 

Załączniki

PZP.271.18.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf

Data: 2018-10-17 12:08:53 Rozmiar: 219.66k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.18.2018 - SIWZ.pdf

Data: 2018-10-17 12:08:54 Rozmiar: 1.12M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.18.2018 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenia wstępne.doc

Data: 2018-10-17 12:08:54 Rozmiar: 64k Format: .doc Pobierz

PZP.271.18.2018 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx

Data: 2018-10-17 12:08:54 Rozmiar: 21.42k Format: .docx Pobierz

PZP.271.18.2018 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

Data: 2018-10-17 12:08:54 Rozmiar: 101k Format: .doc Pobierz

PZP.271.18.2018 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót.doc

Data: 2018-10-17 12:08:54 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

PZP.271.18.2018 - Załącznik nr 5a do SIWZ- Wzór umowy 5szt.pdf

Data: 2018-10-17 12:08:54 Rozmiar: 588.65k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.18.2018 - Załącznik nr 5b do SIWZ - Wzór umowy 2szt.pdf

Data: 2018-10-17 12:08:54 Rozmiar: 580.5k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.18.2018 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip

Data: 2018-10-17 12:09:36 Rozmiar: 14.9M Format: .zip Pobierz

PZP.271.18.2018 - Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiary.zip

Data: 2018-10-17 12:09:36 Rozmiar: 1.62M Format: .zip Pobierz

PZP.271.18.2018 - Załącznik nr 8 do SIWZ - STWIORB.pdf

Data: 2018-10-17 12:09:36 Rozmiar: 599.94k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.18.2018 - Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz równoważności.docx

Data: 2018-10-17 12:09:36 Rozmiar: 30.5k Format: .docx Pobierz

PZP.271.18.2018 - Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób.doc

Data: 2018-10-17 12:09:36 Rozmiar: 62.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.18.2018 - Załącznik nr 11 do SIWZ - umowa-powierzenie danych.pdf

Data: 2018-10-17 12:09:36 Rozmiar: 140.3k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.18.2018 - Informacja z otwarcia ofert (bip).pdf

Data: 2018-11-06 11:04:36 Rozmiar: 30.63k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.18.2018 - Informacja o unieważnieniu postępowania (BIP).pdf

Data: 2018-11-09 11:22:12 Rozmiar: 68.5k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 223
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Beata Adamczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Adamczak
Czas wytworzenia: 2018-10-17 12:03:13
Czas publikacji: 2018-11-09 11:21:45
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-13