Ponowny nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej 

 

 

Ogłoszenie o naborze.

Kwestionariusz osobowy.

Klauzula zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.

Zarządzenie Nr OR.0050.429.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Wyniki formalne naboru.

Wyniki naboru po testach.

Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Liczba odwiedzin : 1160
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Kłaczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Kłaczek
Czas wytworzenia: 2018-11-05 11:54:15
Czas publikacji: 2018-12-06 09:31:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak