Wersja archiwalna

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - ul. Boczna w Jasionie oraz ul. 1 Maja i ul. Pyskowicka w Kopienicy  

 

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowe terminy przedstawiają się następująco:

- Termin składania ofert: 18.12.2018 roku godz. 9:00

- Termin otwarcia ofert: 18.12.2018 roku godz. 9:15

 

 

Załączniki

PZP.271.25.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf

Data: 2018-11-21 15:57:58 Rozmiar: 220.8k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - SIWZ.pdf

Data: 2018-11-21 15:57:58 Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie wstępne.doc

Data: 2018-11-21 15:57:58 Rozmiar: 64.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx

Data: 2018-11-21 15:57:58 Rozmiar: 22.25k Format: .docx Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx

Data: 2018-11-21 15:57:58 Rozmiar: 41.18k Format: .docx Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót.docx

Data: 2018-11-21 15:57:58 Rozmiar: 25.98k Format: .docx Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 5A do SIWZ wzór umowy część I.pdf

Data: 2018-11-21 15:57:58 Rozmiar: 464.96k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 5B do SIWZ wzór umowy część II.pdf

Data: 2018-11-21 15:57:59 Rozmiar: 459.59k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 6A dp SIWZ.zip

Data: 2018-11-21 15:57:59 Rozmiar: 7.3M Format: .zip Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 6B do SIWZ.zip

Data: 2018-11-21 15:57:59 Rozmiar: 9.11M Format: .zip Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 7A do SIWZ.pdf

Data: 2018-11-21 15:57:59 Rozmiar: 4M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 7B do SIWZ.pdf

Data: 2018-11-21 15:57:59 Rozmiar: 3.92M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 8A do SIWZ.pdf

Data: 2018-11-21 15:57:59 Rozmiar: 747.63k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 8B do SIWZ.pdf

Data: 2018-11-21 15:58:00 Rozmiar: 745.19k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz równoważności.docx

Data: 2018-11-21 15:58:00 Rozmiar: 32.16k Format: .docx Pobierz

PZP.271.25.2018 - Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób.docx

Data: 2018-11-21 15:58:00 Rozmiar: 30.67k Format: .docx Pobierz

PZP.271.25.2018 - Informacja zmiana terminu składania ofert.pdf

Data: 2018-12-05 08:20:11 Rozmiar: 59.88k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP - zmiana terminu składania ofert.pdf

Data: 2018-12-05 08:20:11 Rozmiar: 96.26k Format: .pdf Pobierz

PZP,271.25.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (2) - zmiana terminu.pdf

Data: 2018-12-10 09:34:33 Rozmiar: 96.23k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Informacja zmiana terminu składania ofert (2).pdf

Data: 2018-12-10 09:34:33 Rozmiar: 42.23k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Informacja o pytaniach i odpowiedziach oraz zmiana SIWZ (BIP).pdf

Data: 2018-12-12 15:28:36 Rozmiar: 84.17k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu (3).pdf

Data: 2018-12-12 15:29:05 Rozmiar: 96.25k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Informacja z otwarcia ofert (BIP).pdf

Data: 2018-12-18 11:08:10 Rozmiar: 64.24k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Informacja o wyniku postępowania - Część nr 1

Data: 2019-01-25 13:03:55 Rozmiar: 47.27k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.25.2018 - Informacja o wyniku postępowania - Część nr 2

Data: 2019-01-25 13:03:29 Rozmiar: 64.88k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 350
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Beata Adamczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Adamczak
Czas wytworzenia: 2018-11-21 15:55:06
Czas publikacji: 2019-01-25 13:02:20
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-30