Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 

 

 

Załączniki

Wzór oferty zał.1.docx

Data: 2018-12-21 12:40:39 Rozmiar: 72.84k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie konkursowe kultura fizyczna i sport 2019.pdf

Data: 2018-12-21 12:40:39 Rozmiar: 227.48k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie kandydata do komisji_kf - 2019.doc

Data: 2018-12-21 12:40:39 Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Data: 2019-01-31 12:26:35 Rozmiar: 141.18k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 152
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Żółtowski Artur
Czas wytworzenia: 2018-12-21 12:37:26
Czas publikacji: 2019-01-31 12:25:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak