Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Społecznym 

 

 

Ogłoszenie o naborze.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Klauzula zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Społecznym.

Wymogi formalne naboru.

Wyniki naboru po testach oraz przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Liczba odwiedzin : 678
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Kłaczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Kłaczek
Czas wytworzenia: 2019-01-09 17:30:45
Czas publikacji: 2019-02-04 14:22:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak