Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Czekanów - etap I 

 

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu następiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy przedstawiają się następująco:

- Termin składania ofert: 20.02.2019 roku, godz. 9:00

- Termin otwarcia ofert: 20.02.2019 roku, godz. 9:15

 

 

 

Załączniki

PZP.271.1.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf

Data: 2019-01-30 16:59:24 Rozmiar: 215.5k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.1.2019 - SIWZ.pdf

Data: 2019-01-30 16:59:25 Rozmiar: 1.28M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.1.2019 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenia wstępne.doc

Data: 2019-01-30 16:59:25 Rozmiar: 64.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.1.2019 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx

Data: 2019-01-30 16:59:25 Rozmiar: 21.44k Format: .docx Pobierz

PZP.271.1.2019 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

Data: 2019-01-30 16:59:25 Rozmiar: 96.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.1.2019 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót.doc

Data: 2019-01-30 16:59:25 Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz

PZP.271.1.2019 - Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

Data: 2019-01-30 16:59:25 Rozmiar: 877.75k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.1.2019 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip

Data: 2019-01-30 17:02:58 Rozmiar: 930.69k Format: .zip Pobierz

PZP.271.1.2019 - Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar.pdf

Data: 2019-01-30 16:59:25 Rozmiar: 91.12k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.1.2019 - Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB.pdf

Data: 2019-01-30 16:59:25 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

PZP.271.1.2019 - Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz równoważności.docx

Data: 2019-01-30 16:59:25 Rozmiar: 33.55k Format: .docx Pobierz

PZP.271.1.2019 - Informacja o zadanych pytaniach, odpowiedziach oraz o zmianie SIWZ.pdf

Data: 2019-02-12 13:53:45 Rozmiar: 244.38k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.1.2019 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP - zmiana terminu składania ofert.pdf

Data: 2019-02-12 13:53:45 Rozmiar: 198.62k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.1.2019 - PB Zagospodarowanie terenu - cz. opisowa.pdf

Data: 2019-02-12 13:52:41 Rozmiar: 289.23k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.1.2019 - Zaświadczenie Starosty Tarnogórskiego.pdf

Data: 2019-02-12 13:52:41 Rozmiar: 35.63k Format: .pdf Pobierz

PZP.271.1.2019 - Informacja z otwarcia ofert (BIP).pdf

Data: 2019-02-20 10:10:38 Rozmiar: 36.93k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 208
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Beata Adamczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Adamczak
Czas wytworzenia: 2019-01-30 16:54:52
Czas publikacji: 2019-02-20 10:09:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak