Ponowny nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej 

 

 

Ogłoszenie o naborze.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Klauzula zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.

Zarządzenie Nr OR.0050.48.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Wyniki formalne naboru.

 

Liczba odwiedzin : 280
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Kłaczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Kłaczek
Czas wytworzenia: 2019-02-05 13:52:13
Czas publikacji: 2019-02-22 11:52:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak