008 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019. 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 8
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Sabina Fojcik
Czas wytworzenia: 2019-03-14 14:24:39
Czas publikacji: 2019-03-14 14:24:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak