009 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Czekanów” – etap I”. 

 

 

 

Załączniki

9_2019.pdf

Data: 2019-03-14 14:26:54 Rozmiar: 203.39k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 9
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Sabina Fojcik
Czas wytworzenia: 2019-03-14 14:25:08
Czas publikacji: 2019-03-14 14:25:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak