Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 

 

 


Paweł Kowolik - Wójt Gminy

Wiesław Olszewski - Z-ca Wójta Gminy

Mariusz Poloczek - Sekretarz (do dnia 5 kwietnia 2009 r.)

Katarzyna Zyga - Sekretarz (od dnia 6 kwietnia 2009 r.)

Marzena Żołędziewska - Błaszczyk - Skarbnik

Łucja Snurawa - Z-ca Skarbnika

Bernard Pigulla - Kier. Referatu Gospodarki Nieruch. i Ochrony Środowiska

Adam Trzęsiok - Kier. Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Joanna Szymańska - Kier. Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Weronika Kaczmarek - Z-ca Kier. USC

Józef Burda - Dyrektor ZGKiM

Aleksandra Hangiel - Dyrektor GZOPO

Urszula Furtak - Kierownik GOPS

Urszula Hajda - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach do dnia 25 stycznia 2009 r.
Urszula Hajda - korekta

Anita Nalepa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach od dnia 26 stycznia 2009 r.

Mariusz Poloczek - Prezes Spółki

Piotr Ciupa - Komendant Straży Gminnej

Jerzy Tam - Komendant Straży Gminnej

Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie Gminy Zbrosławice:

Elżbieta Bochoń - dyrektor GP w Zbrosławicach

Urszula Gierszewska - dyrektor ZS w Zbrosławicach

Brygida Jagla - dyrektor GP w Kamieńcu

Adrian Korgel - dyrektor ZSO w Kamieńcu

Zuzanna Korgel - dyrektor GP w Świętoszowicach

Katarzyna Kuczora - dyrektor SP w Czekanowie

Izabela Kowolik - dyrektor GP w Przezchlebiu
Izabela Kowolik - korekta

Danuta Lihs - dyrektor ZS w Wieszowie

Ewelina Lis - p.o. dyrektora GP w Wieszowie

Joanna Mansfeld - Mucha - dyrektor SP w Kamieńcu

Hanna Miczka - dyrektor SP w Przezchlebiu

Sylwia Szczurek - dyrektor SP w Kopienicy

Aleksandra Tyczka - z-ca dyrektora ZSO w Kamieńcu

Irena Wierszeń - dyrektor ZSP w Miedarach

Edyta Wójcik - dyrektor SP w Ziemięcicach

 

 


Liczba odwiedzin : 3017
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Połońska
Czas wytworzenia: 2009-02-24 09:46:02
Czas publikacji: 2015-02-17 08:38:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak