Oświadczenia majątkowe za rok 2009 

 

 

Paweł Kowolik - Wójt Gminy

Wiesław Olszewski- Zastępca Wójta Gminy
     Wiesław Olszewski- korekta

Katarzyna Zyga - Sekretarz

Marzena Żołędziewska - Błaszczyk - Skarbnik
      Marzena Żołędziewska - Błaszczyk - korekta

Łucja Snurawa - Zastępca Skarbnika

Bernard Pigulla - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Joanna Szymańska - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Weronika Kaczmarek - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Józef Burda - Dyrektor ZGKiM

Aleksandra Hangiel - Dyrektor GZOPO

Urszula Furtak - Kierownik GOPS

Anita Nalepa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

Mariusz Poloczek - Prezes Spółki

Jerzy Tam - Komendant Straży Gminnej
 
 
Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie Gminy Zbrosławice:

Elżbieta Bochoń - Dyrektor GP w Zbrosławicach

Urszula Gierszewska - Dyrektor ZS w Zbrosławicach

Brygida Jagla - Dyrektor GP w Kamieńcu

Adrian Korgel - Dyrektor ZSO w Kamieńcu

Aleksandra Tyczka - Zastępca Dyrektora ZSO w Kamieńcu

Joanna Mansfeld - Mucha - Dyrektor SP w Kamieńcu

Zuzanna Korgel - Dyrektor GP w Świętoszowicach

Katarzyna Kuczora - Dyrektor SP w Czekanowie

Izabela Kowolik- Dyrektor GP w Przezchlebiu

Hanna Miczka - Dyrektor SP w Przezchlebiu

Danuta Lihs - Dyrektor ZS w Wieszowie

Ewelina Lis - Dyrektor GP w Wieszowie

Sylwia Szczurek - Dyrektor SP w Kopienicy

Edyta Wójcik - Dyrektor SP w Ziemięcicach

Irena Wierszeń - Dyrektor ZSP w Miedarach
 
 
 
 


Liczba odwiedzin : 2239
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Skrzypczyk
Czas wytworzenia: 2010-05-21 10:31:20
Czas publikacji: 2015-02-17 08:22:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak