Oświadczenia majątkowe za rok 2010 

 

 

Wiesław Olszewski - Wójt Gminy

Katarzyna Sosada - Zastępca Wójta Gminy

Katarzyna Sosada - korekta

Katarzyna Zyga - Sekretarz

Marzena Żołędziewska-Błaszczyk - Skarbnik

Łucja Snurawa - Zastępca Skarbnika

Bernard Pigulla - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska do 28.02.2011

Adam Trzęsiok - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji do 31.05.2011

Joanna Szymańska - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Weronika Kaczmarek - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Józef Burda - Dyrektor ZGKiM

Aleksandra Hangiel - Dyrektor GZOPO

Urszula Furtak - Kierownik GOPS

Anita Nalepa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

Mariusz Poloczek - Prezes Spółki

Mariusz Poloczek - korekta oświadczenia

Jerzy Tam - Komendant Straży Gminnej

 

Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie Gminy Zbrosławice:


 Elzbieta Bochoń - Dyrektor GP w Zbrosławicach

Urszula Gierszewska - Dyrektor ZS w Zbrosławicach

Brygida Jagla - Dyrektor GP w Kamieńcu

Adrian Korgel - Dyrektor ZSO w Kamieńcu

Aleksandra Tyczka - Zastępca Dyrektora ZSO w Kamieńcu

Joanna Mansfeld-Mucha - Dyrektor SP w Kamieńcu

Zuzanna Korgel - Dyrektor GP w Świętoszowicach

Katarzyna Kuczora - Dyrektor SP w Czekanowie

Izabela Kowolik - Dyrektor GP w Przezchlebiu

Hanna Miczka - Dyrektor SP w Przezchlebiu

Danuta Lihs - Dyrektor ZS w Wieszowie

Ewelina Lis - Dyrektor GP w Wieszowie do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Beata Supernok - p.o. Dyrektora GP w Wieszowie

Sylwia Szczurek - Dyrektor SP w Kopienicy

Edyta Wójcik - Dyrektor SP w Ziemięcicach

Irena Wierszeń - Dyrektor ZSP w Miedarach

Irena Wierszeń - korekta oświadczenia

 

 

 


Liczba odwiedzin : 4059
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zyga
Czas wytworzenia: 2011-05-25 11:17:03
Czas publikacji: 2015-11-04 07:52:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak