Oświadczenia majątkowe za rok 2012 

 

 

                                                     

Wiesław Olszewski - Wójt Gminy

Katarzyna Sosada - Zastępca Wójta Gminy

Katarzyna Sosada - korekta

Katarzyna Zyga - Sekretarz

Marzena Żołędziewska - Błaszczyk - Skarbnik

Marzena Żołędziewska Błaszczyk - korekta

Łucja Snurawa - Zastępca Skarbnika

Beata Dzielicka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Joanna Szymańska - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

Jakub Kukliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Rafał Barszcz - p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej

Józef Burda - Dyrektor ZGKiM

Aleksandra Hangiel - Dyrektor GZOPO

Urszula Furtak - Kierownik GOPS

Urszula Furtak - korekta oświadczenia.

Anita Nalepa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

Jerzy Tam - Komendant Straży Gminnej

Jerzy Tam - korekta oświadczenia.

Władysław Krótki - Prezes Zarządu Spółki Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie sp z o.o.

Leszek Bartkowiak - członek Zarządu Spółki Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie sp z o.o.

 

                                             Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie Gminy Zbrosławice:

 

Elżbieta Bochoń - Dyrektor GP w Zbrosławicach

Urszula Gierszewska - Dyrektor ZS w Zbrosławicach

Brygida Jagla - Dyrektor GP w Kamieńcu

Adrian Korgel - Dyrektor ZSO w Kamieńcu

Aleksandra Tyczka - Zastępca Dyrektora ZSO w Kamieńcu

Joanna Mansfeld - Mucha - Dyrektor SP w Kamieńcu

Joanna Mansfeld - Mucha - korekta oświadczenia. 

Zuzanna Korgel - Dyrektor GP w Świętoszowicach

Katarzyna Kuczora - Dyrektor SP w Czekanowie

Izabela Kowolik - Dyrektor GP w Przezchlebiu

Hanna Miczka - Dyrektor SP w Przezchlebiu

Dnuta Lihs - Dyrektor ZS w Wieszowie

Danuta Lihs - korekta oświadczenia. 

Beata Supernok - Dyrektor GP w Wieszowie

Sylwia Szczurek - Dyrektor SP w Kopienicy

Edyta Wójcik - Dyrektor SP w Ziemięcicach

Edyta Wócik - korekta oświadczenia

Irena Wierszeń - Dyrektor ZSP w Miedarach

 

 


Liczba odwiedzin : 2024
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zyga
Czas wytworzenia: 2013-05-20 15:25:15
Czas publikacji: 2016-04-29 11:51:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak