Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku

2019-03-25 12:21:39
Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Placu Karola Miarki 4 w Zbrosławicach

2019-03-13 16:49:34
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Czekanów - etap I

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu następiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy przedstawiają się następująco:

- Termin składania ofert: 20.02.2019 roku, godz. 9:00

- Termin otwarcia ofert: 20.02.2019 roku, godz. 9:15

 

2019-03-13 13:57:13
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowe terminy przedstawiają się następująco:

- Termin składania ofert: 04.12.2018 roku godz. 09:00

- Termin otwarcia ofert: 04.12.2018 roku godz. 09:15

2019-02-26 14:39:55