Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi na lata 2013-2016” wśród kobiet w wieku od 20 do 49 lat z terenu Gminy Zbrosławice oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

2015-09-09 14:17:18
Organizacja Halowych Regionalnych Zawodów Konnych w ujeżdżaniu w terminie 20-22.03.2015 na terenie Gminy Zbrosławice

 

 
2015-03-12 19:06:17
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Zbrosławice w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 
2015-02-06 17:48:28
OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zbrosławice w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2015.

2014-11-25 09:36:45
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2014 gminnego programu zdrowotnego pod nazwą

2014-08-19 08:42:16
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego Gminy Zbrosławice w 2014 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

2013-11-25 14:27:43
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Zbrosławice w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2013-11-20 14:08:10
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi na lata 2013-2016” wśród kobiet w wieku od 20 do 49 lat z terenu Gminy Zbrosławice...

2013-08-19 10:50:03
PRZYGOTOWANIE, WYPOSAŻENIE I UDZIAŁ ZAWODNIKA - MIESZKAŃCA GMINY ZBROSŁAWICE MARKA WOLNEGO W MISTRZOSTWACH I TURNIEJACH W OKRESIE OD 15.02.2013 DO 14.05.2013

2013-01-28 13:30:23
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego Gminy Zbrosławice w 2013 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2012-11-30 11:15:16