Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego Gminy Zbrosławice w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2012-11-30 11:09:05
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program zdrowotny dotyczący badania w kierunku wad postawy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice w roku 2012” ...

2012-08-24 08:00:24
„Kompleksowa rehabilitacja dziecka słabowidzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku 7 lat z terenu Gminy Zbrosławice”

2012-02-23 10:49:34
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Zbrosławice w roku 2012 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2012-01-17 13:01:25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Zbrosławice w roku 2012 w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2011-12-06 13:40:21
Konkurs ofert na wybór podmiotu na realizację programu zdrowotnego pod nazwą „Program zdrowotny dotyczący badania w kierunku wad postawy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice w roku 2011\\\\

2011-09-13 13:00:01
OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Zbrosławice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2011

2011-02-11 14:54:42
Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Zbrosławice na rok 2011 w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia

2011-02-09 09:35:25
Konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Zbrosławice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2010

2010-01-07 14:17:53
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia

2009-12-30 12:29:38