Oświadczenia majątkowe za rok 2011 

 

 

 

Wiesław Olszewski - Wójt Gminy

Katarzyna Sosada - Zastępca Wójta Gminy

Katarzyna Sosada - korekta
 
Katarzyna Zyga - Sekretarz

Katarzyna Zyga - korekta oświadczenia

Marzena Żołędziewska - Błaszczyk - Skarbnik

Marzena Żołędziewska - Błaszczyk - korekta nr 1

Marzena Żołędziewska - Błaszczyk - korekta nr 1

Łucja Snurawa - Zastępca Skarbnika

Beata Dzielicka - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Janusz Kołodziejczyk - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Joanna Szymańska - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Weronika Kaczmarek - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Józef Burda - Dyrektor ZGKiM

Aleksandra Hangiel - Dyrektor GZOPO

Urszula Furtak - Kierownik GOPS

Anita Nalepa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

        Anita Nalepa - korekta oświadczenia

Jerzy Tam - Komendant Straży Gminnej

        Jerzy Tam - korekta oświadczenia

Mariusz Poloczek - Prezes Zarządu Spółki Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o.

Leszek Bartkowiak - członek Zarządu Spółki Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Sp. z o.o.

 

Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie Gminy Zbrosławice:

Elżbieta Bochoń - Dyrektor GP w Zbrosławicach

Urszula Gierszewska - Dyrektor ZS w Zbrosławicach

Brygida Jagla - Dyrektor GP w Kamieńcu

Adrian Korgel - Dyrektor ZSO w Kamieńcu

Aleksandra Tyczka - Zastępca Dyrektora ZSO w Kamieńcu

Joanna Mansfeld-Mucha - Dyrektor SP w Kamieńcu

Zuzanna Korgel - Dyrektor GP w Świętoszowicach

Katarzyna Kuczora - Dyrektor SP w Czekanowie

Izabela Kowolik - Dyrektor GP w Przezchlebiu

       Izabela Kowolik - korekta oświadczenia

Hanna Miczka - Dyrektor SP w Przezchlebiu

       Hanna Miczka - korekta oświadczenia

Danuta Lihs - Dyrektor ZS w Wieszowie

       Danuta Lihs - korekta oświadczenia

Beata Supernok - Dyrektor GP w Wieszowie

Sylwia szczurek - Dyrektor SP w Kopienicy

Edyta Wójcik - Dyrektor SP w Ziemięcicach

Edyta Wójcik - korekta oświadczenia

Irena Wierszeń - Dyrektor ZSP w Miedarach

 

 


Liczba odwiedzin : 2561
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zyga
Czas wytworzenia: 2012-05-22 12:41:34
Czas publikacji: 2016-04-29 11:50:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak