Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie dot. pozwoleń wodnoprawnych

2019-01-29 14:34:20
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. ,,Budowa II etapu układu komunikacyjnego obsługującego osiedle domów jednorodzinnych na przedłużeniu ul. Dworcowej w Wieszowej".

2019-01-23 16:23:09
Obwieszczenie dot. informacji o miejscu i terminach zbiorowych polowań wielkoobszarowych, organizowanych przez Koło Łowieckie „Młody Leśnik” w Brynku

2019-01-16 16:35:01
Obwieszczenia o terminie i miejscu dodatkowego planowanego polowania zbiorowego organizowanego przez Koła Łowieckie oraz obwieszczenie o przechowywaniu książki na polowaniu

2019-01-10 09:53:42
Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami do odbiorników z odcinka autostrady A1c od km 1+070 do km 20+760, na terenie powiatów Piekary Śląskie, Bytom, Zabrze, tarnogórski, Gliwice

2018-12-13 13:54:07
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zbrosławice informuje o terminie i miejscu dodatkowego planowanego polowania zbiorowego, organizowanego przez Koło Łowieckie Nr 3 „KNIEJA” Gliwice, adres do korespondencji ul. Słoneczna 3, 44-187 Wielowieś – dzierżawcę obwodu łowieckiego nr 103

2018-12-11 12:01:31
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Zbrosławice na lata 2018-2032

2018-12-11 11:57:37
OBWIESZCZENIE Wójta gminy Zbrosławice o terminie i miejscu planowanych polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie „Ryś” Zbrosławice-Łubki, ul. Wiejska 17, 42-674 Zbrosławice-Łubki – zarządcę obwodu łowieckiego nr 105

2018-11-16 13:11:55
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zbrosławice w sprawie miejsca przechowywana książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

2018-10-31 13:44:25
OBWIESZCZENIE Wójta gminy Zbrosławice o terminie i miejscu planowanych polowań zbiorowych, organizowanych przez Koło Łowieckie „ŻUBR KSIĘŻY LAS” 42-674 Wilkowice, ul. Księżoleśna 1 – dzierżawcę obwodu łowieckiego nr 112.

2018-10-26 07:53:03