Oświadczenia majątkowe za rok 2013 

 

 

Wiesław Olszewski -Wójt Gminy

Katarzyna Sosada - Zastępca Wójta Gminy

Katarzyna Zyga - Sekretarz

Marzena Żołędziewska - Błaszczyk - Skarbnik

Marzena Żołędziewska - Błaszczyk - korekta

Łucja Snurawa - Zastępca Skarbnika

Beata Dzielicka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Joanna Szymańska - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

Jakub Kukliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Rafał Barszcz - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej

Weronika Kaczmarek - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Iwona Feber - Zastępca Kierownika USC

Małgorzata Kłaczek - p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

korekta oświadczenia

Józef Burda - Dyrektor ZGKiM

Aleksandra Hangiel - Dyrektor GZOPO

Urszula Furtak - Kierownik GOPS

Anita Nalepa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

Jerzy Tam - Komendant Straży Gminnej.

Władysław Krótki - Prezes Zarządu Spółki Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie

Leszek Bartkowiak - członek Zarzadu Spółki Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie

korekta oświadczenia

 

                                                  Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie Gminy Zbrosławice

 

Elżbieta Bochoń - Dyrektor GP w Zbrosławicach

Urszula Gierszewska - Dyrektor ZS w Zbrosławicach

Brygida Jagla - Dyrektor GP w Kamieńcu

Adrian Korgel - Dyrektor ZSO w Kamieńcu

Aleksandra Tyczka - Zastępca Dyrektora ZSO w Kamieńcu

Joanna Mansfeld - Mucha - Dyrektor SP w Kamieńcu.

Zuzanna Korgel - Dyrektor GP w Świętoszowicach

Katarzyna Kuczora - Dyrektor SP w Czekanowie

korekta oświadczenia

Izabela Kowolik - Dyrektor GP w Przezchlebiu

korekta oświadczenia

Hanna Miczka - Dyrektor SP w Przezchlebiu

Danuta Lihs - Dyrektor ZS w Wieszowie

Beata Supernok - Dyrektor GP w Wieszowie

Sylwia Szczurek - Dyrektor SP w Kopienicy

Edyta Wójcik - Dyrektor SP w Ziemięcicach

korekta oświadczenia

Irena Wierszeń - Dyrektor ZSP w Miedarach

 

                                                                       

 


Liczba odwiedzin : 1716
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zyga
Czas wytworzenia: 2014-05-13 14:47:34
Czas publikacji: 2016-04-29 11:52:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak