RADA GMINY ZBROSŁAWICE 

 

 

 

SKŁAD RADY GMINY ZBROSŁAWICE W KADENCJI 2018 / 2023

FELS Jan -Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice:
tel.  602 284 663

SZYGUŁA Alojzy - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Zbrosławice
tel. 601 433 951


APLIK Klaudiusz

DZIEMBA Justyna

GÓRA Harald

KŁACZEK Grzegorz

KOSTKA Grzegorz

KUBIK Rafał

MICHALIK Norbert

MIKUŁA Łukasz

MINKUS Marek

PIECZKA Joachim

RESPONDEK Karina

TABAKA Kamila

TOPÓR Wiesław

 

 

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Zbrosławice i jej organów oraz zasady tworzenia klubów radnych określa Statut Gminy Zbrosławice.

Rejestr wniosków i interpelacji radnych (wraz z odpowiedziami) znajduje się w biurze Rady Gminy Zbrosławice i dostępny jest na wniosek zainteresowanych.

 

 


Organizacją pracy zajmuje się:

Rada Gminy Zbrosławice

ul. Oświęcimska 2a

42 - 674 Zbrosławice

tel/fax (32) 233 75 82

email: rada@zbroslawice.pl

Inspektor ds. obsługi Biura Rady Gminy:

Justyna Cieśla

 

 


Liczba odwiedzin : 13930
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Połoński
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Cieśla
Czas wytworzenia: 2009-03-18 09:24:22
Czas publikacji: 2018-11-21 07:44:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak