Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zbrosławice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru nieruchomości określonego numerami ewidencyjnymi działek 223/6, 1310/12, 2609/12, 2603/12 obręb Zbrosławice.

2019-02-01 12:34:31
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zbrosławice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru nieruchomości określonych numerami ewidencyjnymi działek: 243/50 i 121/329, obręb Szałsza

2019-02-01 12:30:58
Informacja o zamiarze budowy ulicy Sosnowej w Szałszy i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

2019-01-21 13:17:30
Informacja o zamiarze budowy ulicy Parkowej w Kamieńcu i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

2019-01-21 13:07:23
Informacja o zamiarze budowy (rozbudowy) ulicy Bocznej w Laryszowie i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

2019-01-21 13:00:02
Informacja o zamiarze przebudowy drogi (ulicy Kasztanowej w Miedarach) i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

2018-09-03 12:06:47
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej którym udzielono ulg

2018-06-01 10:58:43
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku

2018-06-01 10:57:34
Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

2018-04-26 09:42:26
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41, w terminie od 21 lipca 2017 roku do 10 sierpnia 2017 roku w godzinach pracy komórki organizacyjnej Geodeta Powiatowy, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Czekanów, Przezchlebie, Szałsza, Świętoszowice i Ziemięcice w jednostce ewidencyjnej Zbrosławice

2017-07-06 11:33:40