Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa II etapu układu komunikacyjnego obsługującego osiedle domów jednorodzinnych na przedłużeniu ul. Dworcowej w Wieszowej

2019-01-16 16:38:21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 stycznia 2019 r., znak WOOŚ.420.158.2018.JB

2019-01-11 23:23:25
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze o zwróceniu się o wyrażenie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać pn.: "Budowa II etapu układu komunikacyjnego obsługującego osiedle domów jednorodzinnych na przedłużeniu ul. Dworcowej w Wieszowie" do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu.

2018-10-18 13:47:21
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze o zwróceniu się o wyrażenie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać pn.: "Budowa II etapu układu komunikacyjnego obsługującego osiedle domów jednorodzinnych na przedłużeniu ul. Dworcowej w Wieszowie" do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2018-10-18 13:41:26
Informacja w sprawie przekazania skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 6 lipca 2018 r. nr SKO.OS/41.9/280/2018/8324/BL do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

2018-09-19 13:56:08
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa II etapu układu komunikacyjnego obsługującego osiedle domów jednorodzinnych na przedłużeniu ul. Dworcowej w Wieszowej"

2018-09-13 11:59:01
Informacja Wójta Gminy Zbrosławice o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice – gr. M. Zabrza".

2018-06-22 11:48:45
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice – gr. M. Zabrza”.

2018-06-20 09:21:36
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (odpady radioaktywne - Słowacja)

2018-06-12 13:16:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Zbrosławice o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice – gr. M. Zabrza”

2018-05-23 13:44:10