Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2012 roku 

 

 

W roku 2012 na terenie gminy Zbrosławice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w Częstochowie prowadził badania monitoringowe w zakresie monitoringu wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz pól elektromagnetycznych.
Wyniki badań i ocen stanu środowiska na podstawie prac prowadzonych w ww. punktach pomiarowych zamieszczone są na stronie internetowej Inspektoratu:

Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2012 roku

 


Liczba odwiedzin : 6769
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Połoński
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Połoński
Czas wytworzenia: 2013-12-20 12:32:10
Czas publikacji: 2013-12-20 12:32:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak