Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych

2018-12-06 13:03:42
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

2018-08-24 09:00:44
UCHWAŁY dot. gospodarki odpadami w Gminie Zbrosławice

 

 

2018-04-27 10:52:15
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbrosławice

2018-04-27 10:36:17
Wysokość opłaty i terminy płatności

2017-12-06 16:18:28
Informacja o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

2017-12-06 16:02:08
MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (MPSZOK)

2017-12-06 15:51:20
Informacja o osiągniętych przez Gminę Zbrosławice oraz podmioty komunalne na podstawie umów z właścicielami nieruchomości, w 2016 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2017-03-10 11:21:10
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne w 2016 roku od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zbrosławice

2017-03-10 08:32:57
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zbrosławice zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w roku 2016.

 

2017-03-09 12:16:09