Wójt i Urząd Gminy 

 

 

Wójt Gminy Zbrosławice - Wiesław Olszewski

tel. 32 233-70-40,   604 465 471

 

Zastępca Wójta Katarzyna Sosada

tel. 32 233-70-40,   602 401 601

 

Sekretarz - Katarzyna Zyga

tel. 32 233-70-18,   606 824 292

 

Skarbnik - Małgorzata Grała

tel. 32 233-77-86

 

Zastępca Skarbnika - Łucja Snurawa

tel. 32 233-77-85

 

Naczelnik  Wydziału Organizacyjnego - Małgorzata Kłaczek

tel. 32 233 77 89, 734 167 090

 

Naczelnik  Wydziału Gospodarki Komunalnej - Jakub Kukliński

tel. 32 666-44-00, 532 750 695

 

p.o. Naczelnika  Wydziału Gospodarki Komunalnej - Michał Skowron

tel. 32 666-44-01

 

 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - Beata Dzielicka

tel. 32 233-77-97,  606 824 270


Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat - Joanna Szymańska

tel. 32 233-77-84


  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Weronika Kaczmarek

tel. 32 233-77-96

 

 
 


Liczba odwiedzin : 34863
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zyga
Czas wytworzenia: 2003-06-16 13:41:57
Czas publikacji: 2018-11-07 14:53:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak