Oświadczenia majątkowe za rok 2005 

 

 

Paweł Kowolik - Wójt Gminy Zbrosławice

Wiesław Olszewski - Zastępca Wójta Gminy Zbrosławice

Katarzyna Sosada - Sekretarz Gminy Zbrosławice

Marzena Żołędziewska-Błaszczyk - Skarbnik Gminy Zbrosławice

Łucja Snurawa - Zastępca Skarbnika Gminy Zbrosławice

Zofia Kościarz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Roman Kowolik - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Bernard Pigulla - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Urszula Furtak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Hajda - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Józef Burda - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Aleksandra Hangiel - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

 

Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie gminy Zbrosławice:

Elżbieta Bochoń - GP Zbrosławice

Alicja Bojdoł - SP Czekanów

Gabriela Bronder - GP Wieszowa

Urszula Gierszewska - SP Zbrosławice

Zuzanna Korgel - GP Świętoszowice

Aleksandra Kotlińska - ZSP Miedary

Danuta Lihs - ZS Wieszowa

Joanna Mansfeld-Mucha - SP Kamieniec

Hanna Miczka - SP Przezchlebie

Weronika Sukienik - GP Przezchlebie

Sylwia Szczurek - SP Kopienica

Marian Szukalski - Gimnazjum Zbrosławice

Danuta Teperek - SP Ziemięcice

Zdzisław Teperek - ZS Kamieniec

Krystyna Trzęsiok - GP Kamieniec

 

 


Liczba odwiedzin : 804
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zyga
Czas wytworzenia: 2006-06-16 11:45:28
Czas publikacji: 2015-02-17 12:36:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak