Oświadczenia majątkowe za rok 2004 

 

 

Paweł Kowolik - Wójt Gminy Zbrosławice

Wiesław Olszewski - Zastępca Wójta Gminy Zbrosławice

Stanisław Garncarz - Sekretarz Gminy Zbrosławice (do 31 stycznia 2005 r.)

Katarzyna Sosada - Sekretarz Gminy Zbrosławice (od 18 marca 2005 r.)

Marzena Żołędziewska-Błaszczyk - Skarbnik Gminy Zbrosławice

Łucja Snurawa - Zastępca Skarbnika Gminy Zbrosławice

Zofia Kościarz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Roman Kowolik - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Bernard Pigulla - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Urszula Furtak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Hajda - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Józef Burda - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Aleksandra Hangiel - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

 

 Dyrektorzy przedszkoli i szkół na terenie gminy Zbrosławice:

Aleksandra Kotlińska

Alicja Bojdoł

Danuta Lihs

Danuta Teperek

Elżbieta Bochoń

Elżbieta Jewuła

Gabriela Bronder

Hanna Miczka

Joanna Mansfeld-Mucha

Krystyna Trzęsiok

Marian Szukalski

Sylwia Szczurek

Urszula Gierszewska

Weronika Sukienik

Zdzisław Teperek

Zuzanna Korgel

 


Liczba odwiedzin : 775
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zyga
Czas wytworzenia: 2005-11-02 08:45:41
Czas publikacji: 2015-02-17 12:38:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak